Göteborgsrötter

Via GöteborgsRegionens Släktforskare kan du bli en del i projektet med att titta lite närmare på hur människor flyttat in i och ut ur Göteborg under en lång period. Via kyrkböcker och andra handlingar kan vi spåra våra anor bakåt i tiden men med det nya verktyget DNA kan vi dels komma längre bak och dels bekräfta vår ”pappersforskning” och dessutom kanske fylla i ”luckor”, det brukar vanligtvis vara okända fäder.

Vi hoppas fram till år 2023 med hjälp av er som är intresserade kunna skapa en möjlig  ”karta” hur människor flyttat in till Göteborg, ibland långväga,  och hur människor flyttat ut ur Göteborg, ibland långt, långt bort.

Du som har, eller tror att du har, anor i Göteborg är välkomna att vara med. När du testat dig får du hjälp att komma igång med din släktforskning och du får hjälp att tolka DNA-resultatet efter hand.